Έτος: 2013

Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της «ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», Αθήνα, 24-12-2013 Α.Π. 4030 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡ1Κ-5292

Οι παρακάτω φοιτητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας από την Δευτέρα 23/12/2013 και να εισπράξουν το φοιτητικό επίδομα που τους αναλογεί.

Οι παρακάτω φοιτητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας από την Τετάρτη 11/12/2013 και να εισπράξουν το φοιτητικό επίδομα που τους αναλογεί.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι, να αποστείλουν τις βεβαιώσεις σπουδών τους (2013-2014) έως στο τέλος Νοεμβρίου για να μπορέσουν να πάρουν το επίδομά τους. Νέες αιτήσεις φέτος το Ίδρυμα δεν θα πάρει από φοιτητές.