Έτος: 2013

Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της «ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», Αθήνα, 24-12-2013 Α.Π. 4030 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡ1Κ-5292

Οι παρακάτω φοιτητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας από την Δευτέρα 23/12/2013 και να εισπράξουν το φοιτητικό επίδομα που τους αναλογεί.

Οι παρακάτω φοιτητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας από την Τετάρτη 11/12/2013 και να εισπράξουν το φοιτητικό επίδομα που τους αναλογεί.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι, να αποστείλουν τις βεβαιώσεις σπουδών τους (2013-2014) έως στο τέλος Νοεμβρίου για να μπορέσουν να πάρουν το επίδομά τους. Νέες αιτήσεις φέτος το Ίδρυμα δεν θα πάρει από φοιτητές.

Οι παρακάτω φοιτητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας από την Δευτέρα 17/6/2013 και να εισπράξουν το φοιτητικό επίδομα που τους αναλογεί. Το επίδομα θα παραμείνει στην τράπεζα έως 31/10/2013 και στην συνέχεια θα επιστραφεί στον λογαριασμό …

14-6-2013 Ανακοινώσεις Read More »

Οι παρακάτω φοιτητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας από την Τρίτη 21/5/2013 και να εισπράξουν το φοιτητικό επίδομα που τους αναλογεί. Το επίδομα θα παραμείνει στην τράπεζα έως 31/10/2013 και στην συνέχεια θα επιστραφεί στον λογαριασμό …

21-5-2013 Ανακοινώσεις Read More »