Υποτροφίες – Δικαιολογητικά

10-07-2018

2018-2019 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ) – Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται μετά από τη συμπλήρωση όλων των πεδίων του σχετικού υποδείγματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. – Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. – Βεβαίωση για τυχόν αναπηρία (άνω του 67%) του υποψηφίου ή των γονέων του. – Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης …

10-07-2018 Διαβάστε Περισσότερα »

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ) – Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται μετά από τη συμπλήρωση όλων των πεδίων του σχετικού υποδείγματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. – Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. – Βεβαίωση για τυχόν αναπηρία (άνω του 67%) του υποψηφίου ή των γονέων του. – Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης (έντυπο …

Διαβάστε Περισσότερα »

06-07-2017

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ) – Αίτηση και δύο (2) φωτοαντίγραφα της αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως μετά από τη συμπλήρωση όλων των πεδίων και εκτύπωση του σχετικού υποδείγματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. – Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες επικολλημένες στο έντυπο της αίτησης και στα (2) αντίγραφά της. – Πιστοποιητικό …

06-07-2017 Διαβάστε Περισσότερα »