Έτος: 2010

13-12-2010 Ανακοινώσεις

Κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα η τρίτη κατάσταση με τους φοιτητές που δικαιούνται φοιτητικού επιδόματος και οι οποίοι είναι οι παρακάτω: Το επίδομά τους μορούν να το εισπράξουν μέχρι 31/12/2010 Οι παρακάτω φοιτητές, παρότι κατέθεσαν την βεβαίωσή τους, δεν δικαιούνται φοιτητικού

19-11-2010 Ανακοινώσεις

Κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα η δεύτερη κατάσταση με τους φοιτητές που δικαιούνται φοιτητικού επιδόματος και οι οποίοι είναι οι παρακάτω: Το επίδομά τους μπορούν να το εισπράξουν μέχρι 31/12/2010 Οι παρακάτω φοιτητές, παρότι κατέθεσαν την βεβαίωσή τους, δεν δικαιούνται φοιτητικού

4-11-2010 Ανακοινώσεις

Σας πληροφορούμε πως μετά από απόφαση της Επιτροπής και λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, δεν θα πάρουμε φέτος νέες αιτήσεις.

25-10-2010 Ανακοινώσεις

Κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα η πρώτη κατάσταση με τους φοιτητές που δικαιούνται φοιτητικού επιδόματος και οι οποίοι είναι οι παρακάτω: Το επίδομά τους μπορούν να το εισπράξουν μέχρι 31/12/2010 Οι παρακάτω φοιτητές, παρότι κατέθεσαν την βεβαίωσή τους, δεν δικαιούνται φοιτητικού

15-4-2010 Ανακοινώσεις

Επειδή έγινε κάποιο λάθος στον συμψηφισμό των ποσών β’ δόσης 2009 και α’ δόσης 2010, σας παραθέττουμε κατάσταση των φοιτητών,που δικαιούνται συμπληρωματικό ποσόν και κατάσταση των φοιτητών που θα παρακρατηθεί το αντίστοιχο ποσόν με την καταβολή της β’ δόσης 2010

29-3-2010 Ανακοινώσεις

Ανακοινώθησαν οι φοιτητές που εγκρίθησαν οι Αιτήσεις τους για το 2010. Οι παραπάνω φοιτητές, μαζί με τους παλαιούς που κατάθεσαν την βεβαίωση των σπουδών τους το τελευταίο τρίμηνο του 2009, θα μπορούν να εισπράξουν το βοήθημά τους από την Ε.Τ.Ε,

13-1-2010 Ανακοινώσεις

Τα γραφεία του Ιδρύματος πλέον μεταφέρθηκαν σε νέα διεύθυνση. Καρνεάδου 18, 10675 Αθήνα