Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

29-6-2016

Έχει κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα και η Η’ δόση για τους υποτρόφους της Μπαγκείου Επιτροπής. Οι δικαιούχου μπορούν να προσέλθουν σε οποιδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. από την Πέμπτη  30/6/2016 και να εισπράξουν το ποσόν που τους αντιστοιχεί, διευκρινίζοντας πως είναι εντολή από το κεντρικό κατάστημα της Ε.Τ.Ε. (040)

2-6-2016

Έχει κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα και η Ζ’ δόση για τους υποτρόφους της Μπαγκείου Επιτροπής. Οι δικαιούχου μπορούν να προσέλθουν σε οποιδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. από την Δευτέρα 6/6/2016 και να εισπράξουν το ποσόν που τους αντιστοιχεί, διευκρινίζοντας πως είναι εντολή από το κεντρικό κατάστημα της Ε.Τ.Ε. (040)

17-05-2016

Ενημερωθήκαμε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και ενημερώνουμε και τους ενδιαφερομένους, πως συμπληρώθηκε ο αριθμός των αιτήσεων για το βοήθημα που θα χορηγηθεί εφέτος σε 150 βορειοηπειρώτες και που διαμένουν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Έτσι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, έχει σταματήσει να δέχεται Αιτήσεις για την παραπάνω …

17-05-2016 Διαβάστε Περισσότερα »

3-5-2016

Έχει κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα και η ΣΤ’ δόση για τους υποτρόφους της Μπαγκείου Επιτροπής. Οι δικαιούχου μπορούν να προσέλθουν σε οποιδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. και να εισπράξουν το ποσόν που τους αντιστοιχεί, διευκρινίζοντας πως είναι εντολή από το κεντρικό

22-4-2016

Έχει κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα και η Ε’ δόση για τους υποτρόφους της Μπαγκείου Επιτροπής. Οι δικαιούχου μπορούν να προσέλθουν σε οποιδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. και να εισπράξουν το ποσόν που τους αντιστοιχεί, διευκρινίζοντας πως είναι εντολή από το κεντρικό κατάστημα 040.

29-03-2016

Πληροφορούμε τους υποτρόφους φοιτητές του Ιδρύματός μας, πως η Ε’ δόση της υποτροφίας θα καταβληθεί μόνο σ αυτούς που μας έστειλαν την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων τους για το χειμερινό εξάμηνο. Ο όρος αυτός υπήρχε στο συμφωνητικό που υπογράφτηκε με την επιλογή τους.

8-2-2016

Από σήμερα Δευτέρα 8/2/2016, μπορούν να προσέλθουν οι δικαιούχοι υπότροφοι του Μπαγκείου Ιδρύματος να εισπράξουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. την Γ’ δόση της υποτροφίας τους

8-10-2014 Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποτρόφων 2014-2015 Oποιοσδήποτε θέλει μπορει να κάνει γραπτή ένσταση κατά του αποτελέσματος αξιολόγησης και να την αποστείλει στα γραφεία του Ιδρύματος, με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/10/2014. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν αλλάζουν. Η Επιτροπή θέλοντας να δείξει απόλυτη διαφάνεια, ανάρτησε τους πίνακες αξιολόγησης με την αναλυτική βαθμολογία. Η τελική κατάταξη, μετά και …

8-10-2014 Ανακοινώσεις Διαβάστε Περισσότερα »