Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ενημερωθήκαμε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και ενημερώνουμε και τους ενδιαφερομένους, πως συμπληρώθηκε ο αριθμός των αιτήσεων για το βοήθημα που θα χορηγηθεί εφέτος σε 150 βορειοηπειρώτες και που διαμένουν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Έτσι …

17-05-2016 Read More »

Έχει κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα και η ΣΤ’ δόση για τους υποτρόφους της Μπαγκείου Επιτροπής. Οι δικαιούχου μπορούν να προσέλθουν σε οποιδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. και να εισπράξουν το ποσόν που τους αντιστοιχεί, διευκρινίζοντας πως είναι εντολή από το κεντρικό

Έχει κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα και η Ε’ δόση για τους υποτρόφους της Μπαγκείου Επιτροπής. Οι δικαιούχου μπορούν να προσέλθουν σε οποιδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. και να εισπράξουν το ποσόν που τους αντιστοιχεί, διευκρινίζοντας πως είναι εντολή από το κεντρικό …

22-4-2016 Read More »

Πληροφορούμε τους υποτρόφους φοιτητές του Ιδρύματός μας, πως η Ε’ δόση της υποτροφίας θα καταβληθεί μόνο σ αυτούς που μας έστειλαν την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων τους για το χειμερινό εξάμηνο. Ο όρος αυτός υπήρχε στο συμφωνητικό που υπογράφτηκε με …

29-03-2016 Read More »

Από σήμερα Δευτέρα 8/2/2016, μπορούν να προσέλθουν οι δικαιούχοι υπότροφοι του Μπαγκείου Ιδρύματος να εισπράξουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. την Γ’ δόση της υποτροφίας τους

Από την Τετάρτη 20/1/2016 μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ε.Τ.Ε. οι δικαιούχου υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής για να εισπράξουν την Β’ δόση της υποτροφίας τους.

Οι παρακάτω δικαιούχοι – υπότροφοι μπορούν να προσέλθουν από την Πέμπτη 8/10/2015 σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και να εισπράξουν την Θ’ και τελευταία δόση της υποτροφίας τους, από 350€ με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και με την …

6-10-2015 Ανακοινώσεις Read More »

Οι παρακάτω δικαιούχοι – υπότροφοι μπορούν να προσέλθουν από την Πέμπτη 10/9/2015 σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και να εισπράξουν την H’ δόση της υποτροφίας τους, από 350€ με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και με την παρατήρηση πως …

8-9-2015 Ανακοινώσεις Read More »

Οι παρακάτω δικαιούχοι – υπότροφοι μπορούν να προσέλθουν από την Πέμπτη 30/7/2015 σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και να εισπράξουν την Ζ’ δόση της υποτροφίας τους, από 350€ με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και με την παρατήρηση πως …

29-7-2015 Ανακοινώσεις Read More »

Οι παρακάτω δικαιούχοι – υπότροφοι μπορούν να προσέλθουν από την Δευτέρα 29/6/2015 σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και να εισπράξουν την ΣΤ’ δόση της υποτροφίας τους, από 350€ με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και με την παρατήρηση πως …

26-6-2015 Ανακοινώσεις Read More »